5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

Cupriavidus metallidurans goldЕкип от изследователи на Мичиганския университет са открили бактерия Cupriavidus metallidurans, която превръща токсичното течно вещество хлор в злато.

Учените са създали малка фабрика, където с помощта на преносимият стъклен биореактор и бактерии получават благородния метал.

Хранили са бактериите с големи количества хлорид и след седмица получили самородно злато. Възможно е такъв процес да става и в природата.

За съжаление, експериментът не може да се възпроизведе в големи мащаби, тъй като е нерентабилен.

Cupriavidus metallidurans gold