5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

computerЖените смятат, че компютърът е от мъжки род, поради следните причини:

А) за да ти обръща внимание, трябва да го докосваш

Б) съдържа много информация, но няма въображение

В) предполага се, че ти е в полза, но в голяма част от случаите е източника на проблемите

Г) когато най-накрая си имаш такъв, се оказва, че ако беше изчакал малко би могъл да имаш по-добър

Мъжете мислят, че компютърът е от женски пол, поради следните причини:
А) никой, с изключение на неговия създател, не може да разбере логиката му.
Б) езикът, с който комуникира с другите компютри е неразбираем.
В) и най-малката грешка се запаметява (се съхранява в паметта) и излиза наяве в най-неподходящия момент
Г) когато най-накрая си вземеш един, разбираш, че трябва да си даваш половината заплата за аксесоари