3.25 1 1 1 1 1 Rating 3.25 (4 Votes)

untitled

Най-старата сграда, която се е запазила непокътната и до ден днешен е ротондата “Св. Георги” в двора на Президентството. Всъщност никой не знае точно, колко стара е сградата или какво е било първоначалното й предназначение, но се знае, че през 4 век, тя вече е действащ християнски храм. Смята се, че ротондата е построена по времето на император Константин І Велики /началото на 3 век от новата ера/. Сградата в момента е напълно реставрирана, след като бе забравена дълги години.

Църквата е част от по-голям археологически комплекс: зад апсидата се намира част от някогашна римска улица. Специалистите я определят като една от най-красивите постройки в т.нар. „Константинов квартал“ на Сердика-Средец където е бил дворецът на император Константин Велики.

Самата ротонда представлява централно куполно помещение с кръгъл план върху квадратна основа с полукръгли ниши в ъглите. Още от 4 век се е използвала за покръствания. Куполът ѝ се издига на 13,70 м от пода. През хилядолетното си съществуване е била е ползувана като обществена, култова и дори представителна жилищна сграда.

Запазени са във фрагменти 5 слоя стенописи (първият римо-византийски с растителни мотиви от 4в., вторият български с ангели от10в., третият от 11 и 12в. - фриз със пророци и фрески изобразяващи Възнесението, Успение Богородично и др., четвъртия от 14в. с ктиторския портрет на епископ северно от входа и пети орнаментален от времето на джамията).

Изключителен сред всички е този изписан в 10 век най-вероятно по времето на цар Симеон I Велики, цар Петър I или на цар Самуил. Уникален е одухотвореният и хуманистичен образ на глава на ангел изписан под купола, той е може би, ако не единствената, то най-въздействащата творба, която ни дава представа за високото майсторство на българската художествента школа от imgp4767 copyзлатния век на първата българска държава, а някои специалисти оправдано считат че надминава образците на много по-късните Боянска църква и Италиански проторенесанс.

По-късно тук са се съхранявали светите мощи на небесния покровител на България - свети Иван Рилски и според преданието са излекували византийският император Мануил Комнин. Те са отмъкнати от унгарците в 1183 г., по времето на крал Бела III, когато съюзените войски на сърби и маджари нахлули в Средец, разрушили и разграбили града, но след кратко пребиваване в столицата Естергом, където католическият епископ онемял след като се отнесъл непристойно с тях те са върнати в България в 1187г. Мощите на светеца са почивали тук още веднъж когато са били тържествено пренасяни от Търново към Рилския манастир в 1469 г. Първоначално тук е погребан и сръбският крал-светец Стефан Милутин, по-късно мощите му са пренесени в църквата Свети Крал (днешната катедрала Света неделя).